คณะผู้บริหาร


            นายสำราญ สรชัย

        นายกเทศมนตรีตำบลกุดเชียงหมี

0868562040

สมาชิกสภาเทศบาล

นายอนุสรณ์ อาษาศรี

ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี 

065-350-5853

นายหนูมอญ รักบุญ

รองประธานสภาเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี

090-818-0744

นายธวัฒชัย สาระธรรม

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี

045-585-038

นายถนอมศิลป์ ยุติพันธ์

สมาชิกสภาเทศบาลเขต1

093-089-3721

นายสมเดช ภูหัตการ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต1

098-614-8004

นายสันติ  อรมาศ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต1

094-360-2954

นายสุริยา รักสะอาด

สมาชิกสภาเทศบาลเขต1

093-573-4669

นายเพิ่มพูน รักสะอาด

สมาชิกสภาเทศบาลเขต1

062-898-8885

นายสมพอดี ไชยแสง

สมาชิกสภาเทศบาลเขต2

093-473-8832

นายสมัคร จันแจ่ม

สมาชิกสภาเทศบาลเขต2

085-303-2631

นายกอบชัย มูลหลวง

สมาชิกสภาเทศบาลเขต2

096-641-7532

นายกาญจนา เมืองวัง

สมาชิกสภาเทศบาลเขต2

093-557-0457

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page