ระเบียบวาระการประชุมร่วมระหว่างคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง

       ครั้งที่ 2/2564

       ในวันที่ 13 พฤศจิกายน  2563

       ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี

  

  

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page