เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี
ที่อยู่ 173  หมู่ที่ 1  ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร  โทร 045-585019 โทรสาร.045-585038 
Copyright 2015 © เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี  ALL Right Reserved.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page