วันพุธ ที่ 2 มิถุนายน  2564 นายสำราญ  สรชัย นาายกเทศมนตรีตำบลกุดเชียงหมี ได้เป็นประธานเปิดการการประชุม ระเบียบวาระการประชุมร่วมระหว่างงพนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง ครั้งที่ 11/ 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 

         

    

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page