หัวหน้าส่วนราชการ

จ.ส.ต.สมพงษ์  สุทธิพงษ์ 

ปลัดเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี

 

พ.จ.อ.ณเริงชล คุณสุทธิ์

รองปลัดเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี

นางประภาพร  ทีวงศ์

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวเกียรติสุดา สุดาบุตร

รักษาราชการผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวนภสร ต้นแก้ว

รักษาราชการแทนกองการศึกษา

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page