กองช่าง

เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี

 

 

นายสุวรรณโชติ สุวรรณวงษ์

นายช่างสำรวจรักษาราชการผู้อำนวยการกองช่าง

นายศุภสิทธิ์ ทวีแสง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายนบพร ภาวะนิตย์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายไพรโรจน์ แสงประจักษ์

พนักงานผลิตน้ำประปา

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page