เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี
ที่อยู่ 173  หมู่ที่ 1  ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร  โทร 045-585019 โทรสาร.045-585038 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Copyright 2015 © เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี  ALL Right Reserved.

{mosmap width='500'|height='400'|lat='16.270551'|lon='104.484428'|
zoom='3'|mapType='Normal'|text='เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี'|tooltip='เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี'|
marker='1'|align='center' }
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page