จ.ส.ต.สมพงษ์ สุทธิพงษ์

                                                                    ปลัดเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี           

                                                          ปฏิบัติหน้ที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดเชียงหมี

                                                                    โทรศัพท์ 081-1858173

                                                      ที่อยู่ 173  หมู่ที่ 1 ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120

 

                                                                      จ.ส.ต.สมพงษ์ สุทธิพงษ์

                                                                    ปลัดเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี

                                                                    โทรศัพท์ 081-1858173

                                          ที่อยู่ 263 หมู่ที่ 7 บ้านดงยาง  ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page