•         จ.ส.ต.สมพงษ์ สิทธิพงษ์

  จ.ส.ต.สมพงษ์ สิทธิพงษ์

  ปลัดเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี
  • พ.จ.อ.ณเริงชล คุณสุทธิ์

   พ.จ.อ.ณเริงชล คุณสุทธิ์

   รองปลัดเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี
   • นางบัณฑิตา วังวงษ์

    นางบัณฑิตา วังวงษ์

    ผู้อำนวยการกองคลัง
    • นายสุวรรณโชติ สุวรรณวงษ์

     นายสุวรรณโชติ สุวรรณวงษ์

     นายช่างโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
   • นางประภาพร ทีวงศ์

    นางประภาพร ทีวงศ์

    หัวหน้าสำนักปลัด
    • นางสาวนภสร ต้นแก้ว

     นางสาวนภสร ต้นแก้ว

     นักวิชาการศึกษา รักษาการกองกการศึกษา ผู้อำนวยการกองการศึกษา

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page