• นางสาวเบญจมาศ แสงใส

  นางสาวเบญจมาศ แสงใส

  หัวหน้าสำนัปลัด 090-263-4830
  • น.ส.พัชราภรณ์ เมืองพิล

   น.ส.พัชราภรณ์ เมืองพิล

   นักวิเคราะห์ฯ
  • นางสาวอมรินทร์ สุวะเสน

   นางสาวอมรินทร์ สุวะเสน

   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
  • นางสาวนิภาพร หาวิลี

   นางสาวนิภาพร หาวิลี

   นักทรัพยากรบุคคล
  • นางกนกวรรณ มีชัย

   นางกนกวรรณ มีชัย

   นักจัดการงานทั่วไป
  • สิบเอกพุทธิพงษ์  รักบุญ

   สิบเอกพุทธิพงษ์ รักบุญ

   นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • นายเทอดพงษ์ พูลทวี

   นายเทอดพงษ์ พูลทวี

   เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  • นางสาวปุณยนุช มีชัย

   นางสาวปุณยนุช มีชัย

   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  • อำนาจ ทรงธรรม

   อำนาจ ทรงธรรม

   เจ้าพนักงานป้องและบรรเทาสาธารณภัย

 • นายวิสันต์ โมคาพันธ์

  นายวิสันต์ โมคาพันธ์

  ภารโรง
 • นายศตวรรษ จันแจ่ม

  นายศตวรรษ จันแจ่ม

  พนักงานขับรถยนต์
 • นายพิชิต มีชัย

  นายพิชิต มีชัย

  พนักงานขับรถยนต์
 • นายพรศักดิ์ สมประสงค์

  นายพรศักดิ์ สมประสงค์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
 • นางสาวทิพวรรณ หมุนสุข

  นางสาวทิพวรรณ หมุนสุข

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 • นางสาวพัชรียา ศรีแจ่ม

  นางสาวพัชรียา ศรีแจ่ม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 • นางสาวปิยะวรรณ์ สาระไชย

  นางสาวปิยะวรรณ์ สาระไชย

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
 • นางสาวรุ่งนภา ไชยแสง

  นางสาวรุ่งนภา ไชยแสง

  คนงานทั่วไป
 • นางสาวบรรจง อาจวิชัย

  นางสาวบรรจง อาจวิชัย

  คนงานทั่วไป
 • นางสาวจริญญา อาษาศรี

  นางสาวจริญญา อาษาศรี

  คนงานทั่วไป

 • นายบัวผัน สุดาบุตร

  นายบัวผัน สุดาบุตร

  พนักงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล
 • นายทัศพร ศรีสุวะ

  นายทัศพร ศรีสุวะ

  พนักงานวิทยุ
 • นายไวยวุฒิ รสจันทร์

  นายไวยวุฒิ รสจันทร์

  พนักงานดับเพลิง
 • นายนพัตธร  อะมะมูล

  นายนพัตธร อะมะมูล

  พนักงานดับเพลิง
 • นายพรหมลิขิต  ชุมศรี

  นายพรหมลิขิต ชุมศรี

  พนักงานประจำรถขยะ
 • นายริรัญ อรเพชร

  นายริรัญ อรเพชร

  พนักงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล
 • นายวินัย เนินทราย

  นายวินัย เนินทราย

  คนสวน
 • นายนิยม รักบุญ

  นายนิยม รักบุญ

  พนักงานประจำรถขยะ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

จำนวนผู้เข้าชม

2295507
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2978
2163
17742
2056891
62047
100471
2295507

Your IP: 172.70.147.58
2024-06-22 22:54