• นายเสรี ขันตี

  นายเสรี ขันตี

  ผู้อำนวยการกองช่าง
  • นายสุวรรณโชติ สุวรรณวงษ์

   นายสุวรรณโชติ สุวรรณวงษ์

   นายช่างโยธา
   • นายนบพร ภาวะนิตย์

    นายนบพร ภาวะนิตย์

    ผู้ช่วยนายช่างโยธา
  • นายศุภสิทธิ์ ทวีแสง

   นายศุภสิทธิ์ ทวีแสง

   นายช่างไฟฟ้าฏิบัติงาน
   • นายจิราวุฒิ คุณสุทธิ์

    นายจิราวุฒิ คุณสุทธิ์

    ผู้ช่วยพนักงานประปา
    • นายไพรโรจน์ แสงประจักษ์

     นายไพรโรจน์ แสงประจักษ์

     พนักงานผลิตน้ำประปา
     • นายสิทธิชัย ไชยะแสง

      นายสิทธิชัย ไชยะแสง

      พนักงานผลิตน้ำประปา
   • นายสุรสิทธิ์ เมืองวัง

    นายสุรสิทธิ์ เมืองวัง

    ผู้ช่วยพนักงานประปา
    • นายจินดา ศรีสุข

     นายจินดา ศรีสุข

     พนักงานผลิตน้ำประปา
     • นายธีระยะ สุวะเสน

      นายธีระยะ สุวะเสน

      พนักงานผลิตน้ำประปา
   • นายโยธิน วุฒิกาญจณ์

    นายโยธิน วุฒิกาญจณ์

    ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
    • นายโอภาส สุดาบุตร

     นายโอภาส สุดาบุตร

     พนักงานประจำรถกระเช้าไฟฟ้า
     • นายศักดิ์ชัย งามขำ

      นายศักดิ์ชัย งามขำ

      พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา
  • สิบเอกชำนาน วงค์พรม

   สิบเอกชำนาน วงค์พรม

   เจ้าพนักงานธุรการกองช่าง
   • นางอมรรัตน์ รักบุญ

    นางอมรรัตน์ รักบุญ

    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page