• นายสุวรรณโชติ สุวรรณวงษ์

  นายสุวรรณโชติ สุวรรณวงษ์

  นายช่างโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
  • นายศุภสิทธิ์ ทวีแสง

   นายศุภสิทธิ์ ทวีแสง

   นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
   • นายนบพร ภาวะนิตย์

    นายนบพร ภาวะนิตย์

    ผู้ช่วยนายช่างโยธา
   • นายไพรโรจน์ แสงประจักษ์

    นายไพรโรจน์ แสงประจักษ์

    พนักงานผลิตน้ำประปา
   • นายจินดา ศรีสุข

    นายจินดา ศรีสุข

    พนักงานผลิตน้ำประปา

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page