• นางสาวนภสร ต้นแก้ว

  นางสาวนภสร ต้นแก้ว

  นักวิชาการศึกษา รักษาการกองกการศึกษา ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  • นายปิยมิตร เมืองพิล

   นายปิยมิตร เมืองพิล

   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   • นางสายฝน สุริยะวงค์

    นางสายฝน สุริยะวงค์

    ครู คศ.2
    • นางสัมเนียง สารไชย

     นางสัมเนียง สารไชย

     ครูผู้ดูแลเด็ก
   • นางนงค์นุช เนตรวงค์

    นางนงค์นุช เนตรวงค์

    ครู คศ.2
    • นางสาวอุทัยวรรณ งามขำ

     นางสาวอุทัยวรรณ งามขำ

     ครูผู้ดูแลเด็ก
   • นางสาวกนกอร รสจันทร์

    นางสาวกนกอร รสจันทร์

    ครู คศ.2
    • นางสาวยรุ่งนภา เมืองพิล

     นางสาวยรุ่งนภา เมืองพิล

     ครูผู้ดูแลเด็ก
   • นางสางสมใจ ใจใส

    นางสางสมใจ ใจใส

    ครู.คศ.2
    • นางสาวสุภัทรา ธิชากร

     นางสาวสุภัทรา ธิชากร

     ครูผู้ดูแลเด็ก
   • นางสาวปาริชาติ ชีพนุรัตน์

    นางสาวปาริชาติ ชีพนุรัตน์

    ครู.คศ. 2
    • นางสาววิชชุดา สุริยะศรี

     นางสาววิชชุดา สุริยะศรี

     ครูผู้ดูแลเด็ก

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page