• นางบัณฑิตา วังวงษ์

  นางบัณฑิตา วังวงษ์

  ผู้อำนวยการกองคลัง
  • นางสาวยุรารัตน์ บุตรกาล

   นางสาวยุรารัตน์ บุตรกาล

   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
  • นางสาวเกียรติสุดา สุดาบุตร

   นางสาวเกียรติสุดา สุดาบุตร

   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
   • นางชุรีพร ไชยคิรินทร์

    นางชุรีพร ไชยคิรินทร์

    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • นางสาวชญาณินก์ แสงวงค์

   นางสาวชญาณินก์ แสงวงค์

   นักวิชาการจัดเก็บรายได้
   • นางสาวสุภาพร รสจันทร์

    นางสาวสุภาพร รสจันทร์

    ผู้ช่วยพนักงานจัดเก็บรายได้
  • นายจารุกิตติ์ จินาวรณ์

   นายจารุกิตติ์ จินาวรณ์

   เจ้าพนักงานงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
   • นางสาวศุภลักษ์ ดวงแก้ว

    นางสาวศุภลักษ์ ดวงแก้ว

    ผู้ช่วยพนักงานที่พัสดุ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page