• นายสำราญ สรชัย

  นายสำราญ สรชัย

  นายกเทศมนตรีตำบลกุดเชียงหมี
  • นายรวมสิน สมประสงค์

   นายรวมสิน สมประสงค์

   รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดเชียงหมี
   • นายอนุสรณ์ อาษาศรี

    นายอนุสรณ์ อาษาศรี

    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดเชียงหมี
  • นายชุมพล มาศขาว

   นายชุมพล มาศขาว

   รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดเชียงหมี
   • นายดาวเรือง ไชยะแสง

    นายดาวเรือง ไชยะแสง

    เลขานุการนายกเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี

  ......................................................................................................................................................................................

 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี

 • นายสุริยา รักสะอาด

  นายสุริยา รักสะอาด

  ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี 093-5734669
  • นายหนูมอญ รักบุญ

   นายหนูมอญ รักบุญ

   รองประธานสภาเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี 0908180744
  • นายชัยรัตน์ โพธิบุตร

   นายชัยรัตน์ โพธิบุตร

   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี 0648918625

  • นายวิรัตน์ ลุสุข

   นายวิรัตน์ ลุสุข

   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 098-6967244
  • นางสาวอุษษา  อาษาศรี

   นางสาวอุษษา อาษาศรี

   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 081-9575385
  • นายวิชิต ทุมเสน

   นายวิชิต ทุมเสน

   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 092-4751539
  • นายสมเดช ภูหัตการ

   นายสมเดช ภูหัตการ

   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 098-6148004
  • นายประจักษ์ ช่วยวงค์ญาติ

   นายประจักษ์ ช่วยวงค์ญาติ

   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 061-3372122
  • นายพิมพิกรณ์ แสนสนธิ

   นายพิมพิกรณ์ แสนสนธิ

   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 086-2382539
  • นายบัวบอน แสนโสม

   นายบัวบอน แสนโสม

   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 087-9597498
  • นายดาวเรือง ศรีสุวะ

   นายดาวเรือง ศรีสุวะ

   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 095-8682713
  • นายสมพอดี ไชยแสง

   นายสมพอดี ไชยแสง

   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 0934738831

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page