เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ณ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว โดยศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉนโควิด 19 Eoc. ตำบลกุดเชียงหมี วันที่ 10 มิถุนายน  2564

             

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page