กองคลัง

เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี


นางสาวเกียรติสุดา สุดาบุตร

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

 

นางสาวเกียรติสุดา สุดาบุตร

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางสาวยุรารัตน์ บุตรกาล

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวสุภาพร รสจันทร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวศุภลักษณ์ ดวงแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวชุรีพร ไชยคิรินทร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายโยธิน วุฒิกาญจน์

คนงานทั่วไป

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page