เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ภาพถ่ายรวมการประชุม ร่วมวางแผน พัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมติดตามประเมินผล ในช่วงการดำนินการปี พ.ศ. 2564

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page